Avgrenset bekreftende kommunikasjon

En rendyrket form for validering, bekrefte følelsen strippet for alle potensielle forsterkere av regressiv atferd eller sekundærgevinster (Balint, 1968).

«Det virker for meg som du sitter med mye uro.»