Affektiv bevissthet

Evne til å oppleve følelser, og å bevisst vedkjenne seg ulike følelser. 

(Alternativ: evnen til å identifisere, kjenne igjen og skille mellom ulike følelelseskvaliteter)