Andre ordens endring

Man forandrer måter å forandre på eller tilpasser seg på nye måter. Det innebærer en kvalitativ og diskontinuerlig endring, inkludert strukturelle endringer. Det gis avkall på det kjente, nye regler, mønstre og strukturer utvikles. For eksempel; å gå fra selvskading for å løse smertefulle tanker og følelser (første ordens løsning) til aksept (andre orden) for smerten uten å skade seg.