Autonomi­fremmende regelstyring

Korte orienteringer i en gitt situasjon om at man iht. lover, regler og kulturelle koder gjør eller ikke gjør, uten forklaringer, og uten at man snakker om konsekvenser eller utøver samtidige terapeutiske intervensjoner. Målet er ikke å bestemme over pasienten, men å tilrettelegge for en kontekst som fremmer en ny læringshistorie, som i sin tur øker pasientens forutsetninger for å delta i sosial samhandling i tråd med implisitte og eksplisitte normer og regler.