Bekreftelse/validering

Å gyldiggjøre følelser, anerkjenne det pasienten opplever som virkelig og sant.