Devaluering

Å reduserer verdi. For eksempel det å snakke nedsettende til en person.