Eksistensiell ensomhet

Når erkjennelse og opplevelse av å være alene i verden skaper utrygghet.