Eksponering

Å velge å ikke unnvike følelser og opplevelser som assosieres til ubehag, smerte og frykt.