Feedback

Tilbakemelding eller tilbakekobling av informasjon om et hendelsesforløp til den eller det som igangsatte hendelsen. Man taler om positiv feedback i de tilfeller da det tilbakeførte signal øker virkningen av den opprinnelige impuls, og negativ feedback i de tilfeller da det tilbakeførte signal demper virkningen av den opprinnelige impuls.


https://snl.no/feedback_-_kybernetikk