Første ordens endring

Tilpasninger og endringer i et system uten at det skjer grunnleggende strukturelle endringer. Man opprettholder kjente strukturer (for eksempel gjentatt selvskading som løsning på indre smerte).