Funksjonell avledning

Valgte handlinger som flytter fokus bort fra det smertefulle.