Instrumentell ytre regulering

Håndtering av skade eller tilløp til situasjoner med fare for liv og helse uten å tilføre sekundærgevinster. Situasjonen håndteres strikt iht. medisinske prosedyrer og/eller formaliserte lover og regler uten samtidige terapeutiske intervensjoner.