Inviterende bekreftende kommunikasjon

En form for validering spesielt utviklet for pasienter som i liten grad er i stand til å bruke det verbale språket for å beskrive sitt indre liv (alexithymia). Pasienter som bruker A tilknytningsstrategier.