Overregulering

En understimuleringssituasjon med ensidig fokus på å ivareta liv og helse med formål om å utslukke regressiv atferd, og fremme mestringsdialog. Personalet avventer pasientens initiativ til mestringsdialog. Overregulering kan omfatte hele pasientens livssituasjon eller avgrensede livsområder.