Reflekterende team

Reflekterende team er en fleksibel struktur for organisert perspektivtaking rundt et valgt fokus eller tema. Gjennom reflekterende team jobber teamet i en flat struktur som mobiliserer medarbeidernes ressurser, fremmer dere eierskap og styrker deres autonomi. Fokus i reflekterende team kan rettes mot forståelsen av fenomener, prosesser, utarbeiding av tiltak og evaluering av effekter av tiltak.