Regulering/ytre regulering

Tilrettelegging og tiltak, for å regulere pasientens atferd og følelser, inkludert medikamentelle intervensjoner.