Selveksponering

Eksponering uavhengig av den trygge base.