Selvregulering

Evne til å regulere følelser og egen atferd på funksjonelle måter.