Sikker base

Den ideelle foreldre/barn relasjon. Barnet utforsker verden, og returnerer til basen når det blir møter utfordringer det ikke har kapasitet til å håndtere. I den sikre basen kan barnet i beskyttende omgivelser forberede seg til å møte utfordringene som følger med den normale psykobiologiske utviklingsprosessen. Basen er springbrettet til indre trygghet og selvstendighet.