System

Et system er enhver enhet som inneholder feedbackstrukturer og derfor er i stand til å behandle informasjon. Det finnes økologiske systemer, sosiale systemer og den individuelle organisme plus den omverden, som den interagerer med, er selv et system i denne sammenheng (Ølgaard, 2004).