Underregulering

Generelt anvendt strategi der personalet er tilgjengelige for pasienten, men ikke tar aktivt initiativ for å løse eller lindre hans eller hennes problemer. Man avventer pasientens utprøving av selvinitierte forsøk på mestring og møter han/henne med bekreftelser og løsningsfokusert understøttelse av funksjonelle valg og handlinger.