Andre ressurser

Eksterne lenker og ressurser.

Utdannelse i Basal Eksponeringsterapi. Informasjon om utdannelser i Basal Eksponeringsterapi.

BET Recoveryutdannelse. Informasjon om den 1 årige utdannelsen med hovedvekt på Komplementær Ytre Regulering.

Basal eksponeringsterapi i møte med lært hjelpesløshet og splitting. Av Stormbo, D, Hammer, J, Borgejordet, S & Heggdal, D (2014), fagartikkel- Psykisk Helse og Rus. 2- 2014, side 12- 17.

Vil BET bidra til mer effektiv behandling? Av Hammer, J & Heggdal, D. (2011). Fagartikkel. Psykisk Helse og Rus. 3- 2011. side 12- 17. 

På vei til et liv det går an å leve- Om basal eksponeringsterapi (BET). Av Heggdal, D. (2011). Fagartikkel. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 4, 2011, side 344-349.

Effekten av KYR på tvangstiltak. Tidsskrift for Norsk psykologforening. Av Hammer, J, Fosse, R, Lyngstad, Å, Møller, P & Heggdal, D. (2016), Vol 53, nummer 7, 2016, side 518-529.

Basal eksponeringsterapi, en vei inn til deg selv og ut til et liv det går an å leve. Av G, Ettung. (2018). Mental Helse. Fagartikkel. Retrieved 22.08.2019.

Erfaringer med å få og ta ansvar for bedringsprosessen og sitt eget liv gjennom Basal Eksponeringsterapi. Av Heggdal et al., (2015). Tidsskrift for psykisk helsearbeid 02/2015 (vol 12).

https://tidsskriftet.no/2018/03/originalartikkel/medisinfri-etter-basal-eksponeringsterapi

https://www.patcrittenden.com/include/dmm_model.htm

INN I KATASTROFELANDSKAPET. Erfaringer fra Basal Eksponeringsterapi.
Hammer, J, Heggdal, D & Ludvigsen, K (2020).Abstakt forlag AS.