Teoretisk er KYR forankret i eksistensialistisk filosofi, kybernetisk systemteori, læringsteori og tilknytningsteori.

Eksistensialismens grunnleggende og uforanderlige vilkår er basis for den terapeutiske grunnholdningen i BET/KYR. Den kybernetiske forståelsen bidrar til samhandling som fremmer pasientens evne til å regulere seg selv. Tilknytningsteori bidrar til å modulere intervensjonene tilpasset enkeltpasienter.