Om læringsportalen

Faglig innhold

Læringsportalen har til hensikt å gi en generell introduksjon til Komplementær Ytre Regulering som behandlingsmetode. Komplementær Ytre Regulering (KYR) er utviklet av psykologspesialist Didrik Heggdal og spesialsykepleier Arne Lillelien. Heggdal er  faglig ansvarlig ved BET- Seksjonen og prosjektleder for BET-prosjektet i Vestre Viken HF, mens Lillelien er fag- og kvalitetsutvikler ved BET- Seksjonen.

KYR inngår i  behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi (BET). Det faglige innholdet i læringsportalen er basert på undervisningsmateriale og behandlingsmanualer utarbeidet av psykologspesialist Didrik Heggdal og litteratur som han og andre har skrevet i forbindelse med utvikling og anvendelse av BET og KYR. Innholdet er gjengitt med tillatelse.

Prosjekt KYR for ungdom

Portalen er utviklet som en del av implementeringsprosjektet Komplementær Ytre Regulering for Ungdom ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon, Universitetssykehuset i Nord Norge. Læringsportalen er godkjent som E-læringskurs av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Målgruppe

Læringsportalen er utviklet primært for helsepersonell i psykisk helsevern som skal arbeide ut fra Komplementær Ytre Regulering som metode. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon, og er spesielt utviklet for å gi nye ansatte en introduksjon til metoden.

BRUS-bygget (Barne-og ungdomspsykiatrisk Avdeling)
BRUS-bygget (Barne-og ungdomspsykiatrisk Avdeling). Foto: Mariann Lødemel.

Utviklet av

Læringsportalen er utviklet av Ungdomspsykiatrisk Seksjon og seksjon Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Innholdet er kvalitetssikret av Didrik Heggdal og Arne Lillelien.

Prosjektet er finansiert av såkornmidler fra Helse Nord og interne midler fra Universitetssykehuset Nord-Norge.

Prosjektgruppen

Ungdomspsykiatrisk Seksjon:

  • Vegard Slettli, Prosjektleder, psykologspesialist UPS
  • Kristina Sandmo, Psykiatrisk sykepleier UPS
  • Viggo Dalseth, Spesialergoterapeut UPS
  • Mariann Lødemel, Fagutvikler UPS
  • Agnes Syversen, Seksjonsleder UPS
  • Venke Kopland, Enhetsleder UPS

Helsekompetanse:

  • Magnus Engeset, Prosjektleder
  • Linn Eidem, Pedagogisk rådgiver
  • Johan Steinberg, Interaksjonsdesigner og frontendutvikler
  • Christina Grytå, Grafisk designer

Takk til

Dr. Patricia Crittenden for tillatelse til å bruke illustrasjon av Dynamisk modningsmodell med norsk oversettelse av Didrik Heggdal, Bente Nilsen og Simon R. Wilkinson .

Eivor Meisler for illustrasjoner og opplæring.

Eivind Liljedahl Hagen, Andrea Meløe og Ronny Sokki for manusarbeid knyttet til kybernetikkvideo.

Norsk Psykologforening for tillatelse til å bruke av deres video på siden.

Refuge in Grief for tillatelse til å bruke deres video på siden.

Foto: Mariann Lødemel