Her kan du lese om noen av de mest sentrale intervensjoner i Komplementær Ytre Regulering.

Hensikten med intervensjonene er å romme pasientens uttrykk, fremme oppmerksomt nærvær og terapeutisk relasjon. En tydelig forståelse av tilknytningsteori og utføring av intervensjonene er nødvendig for å kunne forvalte de fleksibelt og tilpasset de beskyttelsesstrategier pasienten benytter.

Formålet er å gjøre pasienten til en ansvarlig og aktiv aktør i egen behandling. KYR- verdiene gjenspeiles i forvaltningen av alle intervensjoner.

Terapeutisk basiskompetanse i KYR: Dynamisk modningsmodell, ukeplaner for pasienter, fokussamtaler, avgrenset bekreftende kommunikasjon, inviterende bekreftende kommunikasjon, underregulering, overregulering, løsningsfokuserte intervensjoner, BET retorikk i møte med appell, krav og trussel, autonomifremmende regelstyring, instrumentell ytre regulering, bemyndigelse av pasient.