Foto: Kristina Sandmo

BET som behandlingsmodell er utviklet av Didrik Heggdal, psykologspesialist ved BET-Seksjonen ved Vestre Viken HF.

BET er en eklektisk terapi med elementer fra eksponeringsterapi, 3. generasjons kognitiv atferdsterapi, kybernetikk, læringsteori, eksistensialisme og tilknytningsteori. Den primære målgruppen for behandlingen er pasienter med alvorlige og sammensatte lidelser, som er viklet inn i et marginaliserende samhandlingsmønster med helsevesenet. Pasientene som tas inn ved BET-Seksjonen har gjennom sine behandlingshistorier blitt betegnet som behandlingsresistente.

Didrik Heggdal – Hva er basal eksponeringsterapi? (Versjon datert 26. august 2019)

Eksistensiell katastrofeangst (EKa)

BET ser pasientens innstilthet på unnvikelse fra emosjonell smerte som det mest grunnleggende for psykopatologi og dysfunksjon. 

Innstiltheten på unngåelse av ubehagelige følelser og opplevelser er en fobisk tilstand som vedlikeholdes av frykt for en eksistensiell katastrofe. Løsningen, og kjerneelementet i BET, er eksponering for frykten for affektiv aktivering.

Eksistensiell katastrofeangst kan innebære en frykt for å gå i oppløsning, bli sittende fast i evig pine eller tomhet. Denne frykten opprettholder unnvikelsesatferden. For noen vil strategiene for unnvikelse opprettholde vansker, eller skape større vansker som selvmordsatferd, selvskade, rus, isolasjon eller lignende.

Det poengteres at det er en naturlig respons å ville flykte fra eller unnvike det som er smertefullt, og pasienten møtes med respekt og bekreftelse. Løsningen er å arbeide mot eksponering for den eksistensielle katastrofeangsten, og erfare at følelser og opplevelser ikke er farlige selv om de er ubehagelige.

Ved å normalisere samhandling og mobilisere pasientens ressurser, skal KYR både initiere den psykoterapeutiske BET-prosessen og fremme motivasjon for samarbeid om eksponeringsterapi (Hammer et al., 2016).