Bakgrunn

Didrik Heggdal fikk i 2017 Psykologprisen for sitt arbeid med å utvikle behandlingsmodellen Basal Eksponeringsterapi. BET er for pasienter som er i behov av omfattende helsetjenester, men som ikke ser ut til å profittere på ordinær behandling. De har store psykiske helseutfordringer og komplisert tilstandsbilde.

Komplementær Ytre Regulering ble i 2007 utarbeidet av Didrik Heggdal og Arne Lillelien som en ny komponent av BET. KYR representerer både en terapeutisk holdning og er en terapeutisk plattform som tilrettelegger for og fremmer pasientenes autonomi (Hammer et al., 2016). Pasientene bevisstgjøres hva som hindrer dem i å leve livet sitt slik de ønsker, og de får anledning til å utforske muligheter og utfordre seg selv innenfor rammer som beskytter mot overbelastning.

KYR er utformet innenfor rammen av BET, men metoden kan brukes uavhengig av BET- modellen og understøtte andre psykoterapeutiske modeller. Det innebærer at metoden kan brukes frittstående til å organisere og koordinere annen type behandling (Hammer et al,. 2016).

Bruken av tvangstiltak i psykisk helsevern har vært stabil over år selv om reduksjon av tvang og alternativ til tvang har vært i fokus (Helsedirektoratet, 2016). Foreløpige evalueringsdata etter BET- behandling viser signifikant nedgang i selvskadende handlinger, bruk av tvangsmidler, skjerming og antall liggedøgn underlagt tvungent psykisk helsevern, med en parallell nedgang i bruk av medikamenter (Hammer et al,. 2016). Denne nedgangen ser ut til å være direkte assosiert med KYR.