Idébank

Her kan du lese noen eksempler på hvordan språket er autonomifremmende. Formidlingen er med på å legge vekt på å ikke løse problemene for pasienten. Den inviterende og utforskende stilen til terapeuten lar ansvaret for både tempo og prosess ligge hos pasienten.

Utforsking, tydeliggjøring, konkretisering, handlingsspråk, bevisstgjøring, verdier, kontrastering, er noen stikkord som beskriver språket i modellen.  

Dette kan kanskje være nyttig å lese før du deltar på feedbackbasert kollegaveiledning. Vær oppmerksom på at noen utsagn er tilpasset til situasjoner hvor pasienten beskytter seg med A-strategier  og noen når pasienten beskytter seg med C-strategier.

Her er eksempler til språklig inspirasjon.

Her jeg sitter

Det virker på meg

Jeg får inntrykk av

Det er mulig jeg tar feil

Ble sittende å tenke på

Kan du velge å (feks snakke høyere)

Kan du være villig til… 

Kunne du vært villig til

Fikk ikke helt tak i hvordan

Når du sitter her og ser utover dagen

Det er en mulighet du har

Du har valgt å komme til UPS

Det er imponerende… 

Hvordan ville det sett ut for deg for en måned siden

Hva er annerledes

Nå når vi sitter her og ser tilbake på

Vet ikke om det er slik for deg, men andre ungdommer jeg har møtt har fortalt

Det virker på meg som om du bruker mye tid og energi på å blir kvitt disse tankene og følelsene

Det må være slitsomt

Sånn er det

Hvordan ville det vært for deg

Forstår jeg deg rett når

Hva er viktig for deg

Hvordan ville det sett ut for deg

Hvis du ser tilbake på dagen i dag, hvilke erfaringer har du gjort det i forhold til

Hvordan er det for deg å kjenne på følelsen av

Når du sier det på den måten/har jeg forstått deg rett

Så det du har lagt merke til er… 

Hva har du lært

Hvordan møtte du utfordringen

Du, jeg har tenkt litt på

Du legger merke til at det er tøft det indre ubehaget?

Vi har snakket litt sammen du og jeg

Du har jo sagt at … er viktig for deg, så er det noe som hindrer deg i

En respons på pas.uttalelse «kan du ikke fortelle meg hva jeg skal gjøre»? T: «Ja, nå kommer den forventningen om at noe utenfor deg selv skal kunne fikse det«

Hva ville skjedd om du ikke

Hvis du kunne tenke at du hadde et valg, hvordan ville