Utover teoretisk opplæring ved å holde forelesninger og tilgjengeliggjøre litteratur, inneholder KYR praksisnær og konkret utprøving av terapeutiske strategier med strukturer for tilbakemelding. I utvikling og vedlikehold av praktisk terapeutisk kompetanse benyttes blant annet feedbackbasert kollegaveiledning (FBKV) og dynamisk kompetanseplan for ansatte.

Reflekterende team er den gjennomgående kommunikasjonsstruktur og arbeidsformatet i behandlingsmøter. Metoden bidrar til å etablere et felles fokus og opplevelse av sammenheng for alle som er involverte i behandlingsprosessen (Heggdal, 2010).

Perspektivtaking er en basisferdighet for terapeuter som skal forvalte KYR, ferdigheten trenes og vedlikeholdes i reflekterende team og feedbackbasert kollegaveiledning som du kan lese mer om her.